Προτείνετε το σε έναν φίλο

The Fixer - Makeup Fixing Spray

Fine spray to be applied to face once make-up has been put on. Helps prevent smudging and sets make-up well in place.
unspecified_79_1024x1024