Προτείνετε το σε έναν φίλο

Lip Jacket

Keep your lipstock on for longer, a top coat that seals your lipstick to prevent smudging and fading.
LIP_20JACKET_20BOTTLE_1024x1024